«
  »
  Cao đẳng nghề

  Tuyển sinh hệ Cao đẳng nghề năm 2016

  16.4.2017 9:18:28

  Học sinh, sinh viên tốt nghiệp được nhà trường giới thiệu việc làm trong nước và tu nghiệp sinh tại Nhật.Được liên thông: Bậc cao đẳng nghề tại trường và bậc đại học với trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh (học tại trường Cao đẳng nghề Nguyễn Trường Tộ, địa chỉ số 2 Mai Thị Lựu, phường Đa Kao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh), Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh... theo quy định. ...Đọc tiếp

  Trung cấp nghề

  Tuyển sinh hệ trung cấp nghề năm 2016

  5.3.2016 2:41:53

  Học sinh, sinh viên tốt nghiệp được nhà trường giới thiệu việc làm trong nước và tu nghiệp sinh tại Nhật.Được liên thông: Bậc cao đẳng nghề tại trường và bậc đại học với trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh (học tại trường Cao đẳng nghề Nguyễn Trường Tộ, địa chỉ số 2 Mai Thị Lựu, phường Đa Kao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh), Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh... theo quy định. ...Đọc tiếp

  Trung cấp chuyên nghiệp

  Tuyển sinh hệ trung cấp chuyên nghiệp năm 2016

  5.3.2016 2:47:8

  Học sinh, sinh viên tốt nghiệp được nhà trường giới thiệu việc làm trong nước và tu nghiệp sinh tại Nhật.Được liên thông: Bậc cao đẳng nghề tại trường và bậc đại học với trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh (học tại trường Cao đẳng nghề Nguyễn Trường Tộ, địa chỉ số 2 Mai Thị Lựu, phường Đa Kao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh), Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh... theo quy định. ...Đọc tiếp

  Sơ cấp nghề

  TUYỂN SINH PHA CHẾ COCKTAIL (BARTENDER)

  10.3.2016 8:4:29

  KHAI GIẢNG THƯỜNG XUYÊN CÁC LỚP BATENDER...Đọc tiếp